RMA Contact Login
Laden
Bezig met toevoegen...
Eight lakes

Kwaliteit

Om een goede werking te garanderen worden er door het management halfjaarlijks kwaliteitsdoelstellingen per domein opgesteld, welke eveneens aansluiten bij de strategie, het bedrijfsbeleid en de bedrijfscultuur van Telerex. Hiervoor is een Quality Manager aangesteld om ons systeem te bewaken en in te grijpen daar waar nodig.

ISO 9001

ISO 9001

International Organization for Standardization

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen bevestigen de kwaliteit van generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001.

Telerex is in het bezit van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons kwaliteitssysteem ieder half jaar wordt geaudit door een extern bureau en waardoor onze klanten verzekerd zijn van een zeker kwaliteitsniveau.

Telerex zal voor een groot aantal klanten aan internationale standaarden blijven voldoen. Hier is het ISO 9001 certificaat in PDF te downloaden. Mocht u graag aanvullende informatie willen ontvangen neem dan contact op met Telerex.

Download ISO Certificaat Telerex Nederland B.V.

Download ISO Certificaat Telerex NV

Algemene Voorwaarden

RoHS

RoHS

De Europese Raad en het Europese Parlement hebben een richtlijn opgesteld die bekend staat als de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances). Deze richtlijn 2002/95/EC beperkt de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die vanaf 1 juli 2006 op de markt werd gebracht en beperkt de toepassing van de volgende stoffen: Lood (Pb), Kwik (Hg), Cadmium (Cd), Zeswaardig Chroom (Cr6+), Poly-Gebromeerde Bifenyl (PBB) en Poly-Gebromeerde Difenylether (PBDE).

Een RoHS certificaat is per RoHS conform product op te vragen.

REACH Compliant

REACH

Europa verplicht alle bedrijven die stoffen in Europa produceren of invoeren om die te registreren. Volgens de definities vastgelegd in de Europese richtlijn (EC 1907/2006) betreffende REACH, is de melding van stoffen in artikelen vereist onder de volgende condities:

  • De stof staat genoemd op de kandidaatlijst voor authorisatie (SVHC).
  • De stof is aanwezig in de artikelen waarvan meer dan 1 ton per jaar geproduceerd of geimporteerd wordt door 1 bedrijf.
  • De stof is aanwezig in de artikelen en heeft een concentratie van > 0,1% van het totaalgewicht van het artikel.

Wat betekent REACH

  • Registratie – de noodzaak om een technisch dossier in te dienen dat het specifieke karakter van een stof beschrijft
  • Evaluatie – van het dossier door de overheid
  • Autorisatie en restrictie – van het gebruik van een stof
  • Chemisch preparaat

Telerex zal de verdere implementatie van de richtlijn en de REACH uitvoeringsdocumenten nauwlettend in het oog houden en u op de hoogte houden indien er zich relevante wijzigingen zouden voordoen.

Product- en handelsgegevens via 2BA

Telerex Nederland distribueert product- en handelsgegevens via 2BA. Dit houdt in dat op uniforme wijze de actuele product- en handelsadministratie van Telerex Nederland B.V. beschikbaar is via de 2BA datapool. De productgegevens zijn geclassificeerd volgens ETIM-productklassen en voorzien van de eerste kenmerkwaarden. Hiermee zet Telerex een belangrijke stap naar uniforme gegevensuitwisseling met haar partners, afnemers en potentiële nieuwe klanten.

Selectieprofiel

De GLN van Telerex Nederland is 8720207800013. Indien u de gegevens automatisch wilt ontvangen, kunt u Telerex toevoegen aan uw selectieprofiel bij 2ba via deze link. De data is ook beschikbaar via Unifeed van 2ba. U heeft toegang tot de openbare Unifeed voor Telerex voor het merk Mean Well via deze link.
Laden
Laden